Nove tehnologije
Beograd

Dobaci kameru

Da, ovo je kamera. Kada ovu loptu obloženu sunđerom bacite uvis, napravićete 360˚snimke poput onih koje možete da vidite na google map-u.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine