Dizajn
Beograd

Biti ili ne biti?

Interpreatcija poznatog Šekspirovog dela Hamlet u vidu dijagrama spakovana je na B2 poster. Cena bez poreza 30$. Kupiti ili ne kupiti pitanje je sad?

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine