Nove tehnologije
Beograd

Geminoid-DK

Geminoid DK nije prvi geminoid(android koji predstavlja repliku svog vlasnika), ali je svojom spoljašnošću najpribližniji ljudskom biću. Iako ne izgleda baš kao čovek, fascialne ekspresije deluju poprilično realno.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine