Nove tehnologije
Beograd

Light Field camera | Lytro

Ovo revolucionarno otkriće omogućava korisnicima fotoaparata da u postprodukciji fokusiraju željene planove. Dakle dovoljno je da se tokom fotografisanja pozbave motivom/kompozicijom, a sve tehničke detalje ostave za kasnije.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine