BrandMama
Beograd

MPC Properties

Novi klijent nam je jedna od najvećih “real estate” kompanija na Balkanu. Opcije za buduću saradnju razmatraćemo nakon izrade internet prezentacije.

brandmama

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine