Dizajn
Beograd

Ofinger sa poštanskom markicom

Interesantno pakovanje za majice koje se može iskoristiti kao ofinger. Ovim se u potpunosti eliminiše količina otpada koja nastaje kada se proizvod stavi u upotrebu.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine