Industrijska svojina
Beograd

Rioja

Nadležni zavod za zaštitu intelektualne svojine u jednoj španskoj regiji odbio je zahtev proizvođača vinskog sirćeta da svoj proizvod registruje pod nazivom RIOJAVINA, zbog prevelike sličnosti sa zaštićenim žigom za poznata španska vina RIOJA.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine