Nove tehnologije
Beograd

Sad me (ne)vidiš

Kampanja sa interesantnim efekatom postignutim uz pomoć eye tracking kamere koja je integrisana u citylight. Kad niko ne gleda u poster kamera prikazuje tipičnu scenu nasilja u porodici. Kad posmatrač pogleda u poster scena se potpuno promeni.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine