Nove tehnologije
Beograd

Svetleće pakovanje

eCoupled je inteligentno bežično napajanje, koje je toliko fleksibilno da se može štampati direktno na ambalažu. Kažu da štampa namotaja minimalno uvećava cenu produkcije, a koristi su mnogostruke. Pored mogućnosti da osvetljavanja delova ambalaže, ova tehnologija služi i kao izvor podataka IMS (inventory management system).

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine