Dizajn
Beograd

Think green box

E-bay je jedan od uspešnijih primera dotcom kompanije. Ipak jedan deo poslovnog ciklusa obavlja se u opipljivom/materijalnom svetu. Kako bi se potvrdili kao društveno odgovorne kompanija, rešili su da uvedu kutije za višekratnu upotrebu, koje će zbog načina primene smanjiti potrošnju u prirodnih resursa. Treba napomenuti da se kutije prave i od recikliranog materijala.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine