Nove tehnologije
Beograd

TurnTubelist

Postanite atrakcija večeri bez kolekcije vinila, dekova, dodatnih uređaja koji omogućavaju korišćenje MP3 baze. Potreban vam je samo laptop i internet konekcija. Jedan od preduslova je da vaši omiljeni trekovi pothranjeni na youtube-u.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine