Nove tehnologije
Beograd

UseAR Manual

User Guide/Manual za printer ili za bilo koji drugi uređaj potpuno je izgubio smisao. Proizvođači nastoje da smanje troškove, a svest o racionalnoj potrošnji papira postepeno raste. Pogledajte kako radi AR aplikacija koja u potpunosti sledi ove trendove.

Share: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine